Menu
Đầu Ghi Hình HD-TVI Hdparagon HDS-7204TVI-MB/3GW 4 Kênh
Gía hãng : 33,780,000₫
23,646,000₫
Đầu Ghi Hình HD-TVI Hdparagon HDS-7204TVI-MB/3G 4 Kênh
Gía hãng : 30,012,000₫
21,008,400₫
Đầu Ghi Hình HD-TVI Hdparagon HDS-7204TVI-MB 4 Kênh
Gía hãng : 24,376,000₫
17,060,400₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9632I-8HD/4F 32 Kênh
Gía hãng : 314,268,000₫
219,987,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-H9016IP-TVI 16 Kênh
Gía hãng : 82,704,000₫
57,892,800₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-H9008IP-TVI 8 Kênh
Gía hãng : 65,772,000₫
46,040,400₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N97128I-24HD 128 Kênh
Gía hãng : 198,348,000₫
138,843,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N97256I-24HD 256 Kênh
Gía hãng : 277,956,000₫
194,569,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N97256I-16HD 256 Kênh
Gía hãng : 218,016,000₫
152,611,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N97128I-16HD 128 Kênh
Gía hãng : 1,393,560,000₫
97,549,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9664I-4K/16HD 64 Kênh
Gía hãng : 125,988,000₫
88,161,900₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9632I-4K/16HD 32 Kênh
Gía hãng : 77,724,000₫
54,406,800₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9664I-4K/8HD 64 Kênh
Gía hãng : 76,776,000₫
53,743,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9632I-4K/8HD 32 Kênh
Gía hãng : 56,172,000₫
32,390,400₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-4K/P 16 Kênh
Gía hãng : 27,660,000₫
19,362,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7732I-4K 32 Kênh
Gía hãng : 24,936,000₫
17,455,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-4K 16 Kênh
Gía hãng : 20,988,000₫
14,961,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-4K/PE 16 Kênh
Gía hãng : 20,604,000₫
14,422,800₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7732I-4K/E 32 Kênh
Gía hãng : 17,688,000₫
12,381,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-4K/E 16 Kênh
Gía hãng : 13,740,000₫
9,618,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-POE 16 Kênh
Gía hãng : 18,720,000₫
13,104,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7732I-SE 32 Kênh
Gía hãng : 15,624,000₫
9,368,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-SE 16 Kênh
Gía hãng : 12,048,000₫
8,433,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7616I-POE 16 Kênh
Gía hãng : 10,260,000₫
7,182,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7608I-POE 8 Kênh
Gía hãng : 9,780,000₫
6,846,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7604I-POE 4 Kênh
Gía hãng : 6,216,000₫
4,351,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7632I-4K 32 Kênh
Gía hãng : 11,292,000₫
7,904,400₫