Menu
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4232-4KS2 32 Kênh
Gía hãng : 9,260,000₫
6,482,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4216-4KS2 16 Kênh
Gía hãng : 7,940,000₫
5,558,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4208-4KS2 8 Kênh
Gía hãng : 7,300,000₫
5,110,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 16 Kênh
Gía hãng : 5,140,000₫
3,598,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2 8 Kênh
Gía hãng : 4,260,000₫
2,982,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2 4 Kênh
Gía hãng : 4,080,000₫
2,856,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2108HS-S2 8 Kênh
Gía hãng : 2,800,000₫
1,960,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2104HS-S2 4 Kênh
Gía hãng : 2,470,000₫
1,729,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2108-8P-4KS2 8 Kênh
Gía hãng : 6,400,000₫
4,480,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2104-P-4KS2 4 Kênh
Gía hãng : 4,500,000₫
3,150,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2116HS-4KS2 16 Kênh
Gía hãng : 3,800,000₫
2,660,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2108HS-4KS2 8 Kênh
Gía hãng : 3,300,000₫
2,310,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2104HS-4KS2 4 Kênh
Gía hãng : 3,000,000₫
2,100,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5216AN-4KL 16 Kênh
Gía hãng : 12,100,000₫
8,470,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5116H-4KL 16 Kênh
Gía hãng : 10,200,000₫
7,140,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5108HS-4KL 8 Kênh
Gía hãng : 6,200,000₫
4,340,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5104C-4M 4 Kênh
Gía hãng : 4,100,000₫
2,780,000₫