Menu
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N97256I-24HD 256 Kênh
Gía hãng : 277,956,000₫
194,569,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N97256I-16HD 256 Kênh
Gía hãng : 218,016,000₫
152,611,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N97128I-16HD 128 Kênh
Gía hãng : 1,393,560,000₫
97,549,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9664I-4K/16HD 64 Kênh
Gía hãng : 125,988,000₫
88,161,900₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9632I-4K/16HD 32 Kênh
Gía hãng : 77,724,000₫
54,406,800₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9664I-4K/8HD 64 Kênh
Gía hãng : 76,776,000₫
53,743,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N9632I-4K/8HD 32 Kênh
Gía hãng : 56,172,000₫
32,390,400₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-4K/P 16 Kênh
Gía hãng : 27,660,000₫
19,362,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7732I-4K 32 Kênh
Gía hãng : 24,936,000₫
17,455,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-4K 16 Kênh
Gía hãng : 20,988,000₫
14,961,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-4K/PE 16 Kênh
Gía hãng : 20,604,000₫
14,422,800₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7732I-4K/E 32 Kênh
Gía hãng : 17,688,000₫
12,381,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-4K/E 16 Kênh
Gía hãng : 13,740,000₫
9,618,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-POE 16 Kênh
Gía hãng : 18,720,000₫
13,104,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7732I-SE 32 Kênh
Gía hãng : 15,624,000₫
9,368,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7716I-SE 16 Kênh
Gía hãng : 12,048,000₫
8,433,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7616I-POE 16 Kênh
Gía hãng : 10,260,000₫
7,182,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7608I-POE 8 Kênh
Gía hãng : 9,780,000₫
6,846,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7604I-POE 4 Kênh
Gía hãng : 6,216,000₫
4,351,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7632I-4K 32 Kênh
Gía hãng : 11,292,000₫
7,904,400₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7616I-4KP 16 Kênh
Gía hãng : 4,800,000₫
3,360,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7608I-4KP/P 8 Kênh
Gía hãng : 7,524,000₫
5,266,800₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7608I-4KP 8 Kênh
Gía hãng : 4,140,000₫
2,898,000₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7604I-4K/P 4 Kênh
Gía hãng : 564,000₫
394,800₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7604I-4K 4 Kênh
Gía hãng : 3,768,000₫
2,637,600₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7616I-SE 16 Kênh
Gía hãng : 6,396,000₫
4,477,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7608I-SE 8 Kênh
Gía hãng : 5,736,000₫
4,015,200₫
Đầu Ghi Hình IP Hdparagon HDS-N7604I-SE 4 Kênh
Gía hãng : 4,236,000₫
2,965,200₫
Đầu Ghi Hình HD-TVI Hdparagon HDS-H7616IP-TVI 16 Kênh
Gía hãng : 18,720,000₫
13,104,000₫
Đầu Ghi Hình HD-TVI Hdparagon HDS-H7608IP-TVI 8 Kênh
Gía hãng : 11,760,000₫
8,232,000₫