Menu
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 16 Kênh
Gía hãng : 5,140,000₫
3,598,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2 8 Kênh
Gía hãng : 4,260,000₫
2,982,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2 4 Kênh
Gía hãng : 4,080,000₫
2,856,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2108HS-S2 8 Kênh
Gía hãng : 2,800,000₫
1,960,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2104HS-S2 4 Kênh
Gía hãng : 2,470,000₫
1,729,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2108-8P-4KS2 8 Kênh
Gía hãng : 6,400,000₫
4,480,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2104-P-4KS2 4 Kênh
Gía hãng : 4,500,000₫
3,150,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2116HS-4KS2 16 Kênh
Gía hãng : 3,800,000₫
2,660,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2108HS-4KS2 8 Kênh
Gía hãng : 3,300,000₫
2,310,000₫
Đầu Ghi Hình IP Dahua DHI-NVR2104HS-4KS2 4 Kênh
Gía hãng : 3,000,000₫
2,100,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5216AN-4KL 16 Kênh
Gía hãng : 12,100,000₫
8,470,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5116H-4KL 16 Kênh
Gía hãng : 10,200,000₫
7,140,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5108HS-4KL 8 Kênh
Gía hãng : 6,200,000₫
4,340,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5104C-4M 4 Kênh
Gía hãng : 4,100,000₫
2,780,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5432L 32 Kênh
Gía hãng : 24,620,000₫
17,234,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5216AN 16 Kênh
Gía hãng : 9,940,000₫
6,958,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5108HS-S2 8 Kênh
Gía hãng : 4,790,000₫
3,353,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR5116HS-S2 16 Kênh
Gía hãng : 9,100,000₫
6,370,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR4116HS-S2 16 Kênh
Gía hãng : 4,500,000₫
3,150,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR4108HS-S2 8 Kênh
Gía hãng : 2,940,000₫
2,058,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR4104HS-S2 4 Kênh
Gía hãng : 2,300,000₫
1,610,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR4104C-S2 4 Kênh
Gía hãng : 2,020,000₫
1,414,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DHI-XVR4108C-S2 8 Kênh
Gía hãng : 2,700,000₫
1,890,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DH-XVR5108HS-X 8 Kênh
Gía hãng : 5,060,000₫
3,542,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DH-XVR5104HS-X 4 Kênh
Gía hãng : 3,200,000₫
2,240,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DH-XVR5104C-X 4 Kênh
Gía hãng : 3,000,000₫
2,100,000₫
Đầu Ghi Hình CVI Dahua DH-XVR4104C-X 4 Kênh
Gía hãng : 2,400,000₫
1,680,000₫