Menu
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7216HUHI-K2 16 kênh
Gía hãng : 15,600,000₫
10,920,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7216HUHI-K2 16 kênh
Gía hãng : 12,470,000₫
8,729,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HUHI-K2 8 kênh
Gía hãng : 8,230,000₫
5,761,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HUHI-K2 8 kênh
Gía hãng : 6,980,000₫
4,886,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HUHI-K1 8 kênh
Gía hãng : 7,680,000₫
5,376,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HUHI-K1 8 kênh
Gía hãng : 6,190,000₫
4,333,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7204HUHI-K1 4 kênh
Gía hãng : 4,860,000₫
3,402,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7204HUHI-K1 4 kênh
Gía hãng : 3,760,000₫
2,632,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HUHI-F2/S 8 kênh
Gía hãng : 8,230,000₫
5,761,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HUHI-F1/S 8 kênh
Gía hãng : 7,680,000₫
5,376,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7216HQHI-K2/P 16 kênh
Gía hãng : 13,090,000₫
9,163,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HQHI-K2/P 8 kênh
Gía hãng : 7,680,000₫
5,376,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7204HQHI-K1/P 4 kênh
Gía hãng : 4,470,000₫
3,129,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7216HQHI-K2 16 kênh
Gía hãng : 9,410,000₫
6,587,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7216HQHI-K1 16 kênh
Gía hãng : 8,230,000₫
5,761,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HQHI-K1 8 kênh
Gía hãng : 4,860,000₫
3,402,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7204HQHI-K1 4 kênh
Gía hãng : 3,140,000₫
2,198,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7116HQHI-K1 16 kênh
Gía hãng : 6,510,000₫
4,557,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7108HQHI-K1 8 kênh
Gía hãng : 4,080,000₫
2,856,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7104HQHI-K1 4 kênh
Gía hãng : 2,590,000₫
1,813,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7216HGHI-F1/N 16 kênh
Gía hãng : 3,840,000₫
2,688,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7208HGHI-F1/N 8 kênh
Gía hãng : 2,270,000₫
1,589,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7204HGHI-F1 4 kênh
Gía hãng : 1,800,000₫
1,260,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7116HGHI-F1/N 16 kênh
Gía hãng : 3,760,000₫
2,632,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7108HGHI-F1/N 8 kênh
Gía hãng : 2,200,000₫
1,540,000₫
Đầu ghi hình HD-TVI Hikvision DS-7104HGHI-F1 4 kênh
Gía hãng : 1,730,000₫
1,211,000₫
Đầu Ghi Hình IP Samsung SRN-473S/CAP 4 Kênh
Gía hãng : 10,310,000₫
7,217,000₫
Đầu Ghi Hình IP Samsung SRN-873S/CAP 8 Kênh
Gía hãng : 16,038,000₫
11,226,600₫
Đầu Ghi Hình IP Samsung SRN-1673S/CAP 16 Kênh
Gía hãng : 32,077,000₫
22,453,900₫
Đầu Ghi Hình IP Samsung QRN-410/CAP 4 Kênh
Gía hãng : 8,783,000₫
6,148,100₫